Hej!

Verksamheten består av allsköns måleri i

företrädesvis äldre kulturbyggnader, allt från

färgborttagning till täckmålning, ådring,

marmorering och förgyllning.

Jag har utfört arbeten i ett 50-tal kyrkor i övre

Norrland, i de flesta fall efter egna utarbetade

åtgärdsförslag.

Jag heter Erik Lindberg. Målarverkstan är mitt enmansföretag och jag arbetar nästan uteslutande

med antikvariskt och estetiskt måleri

Min läromästare och föregångare, tillika min far,

Gunnar Lindberg, grundade företaget 1949.