Erik Lindberg

(Foto: Erland Segerstedt)

Aktuellt


Restaurering av fönsterbågar från kulturbyggnader i Kiruna (vintern 2022-2023).


Målning portar Övertorneå kyrka (maj-juni 2023).


Förgyllning delar av fasad kyrkorgel juli-aug 2023.


Återskapande av väggdekor fasad Morjärv kyrka aug 2023.