Erik Lindberg

(Foto: Erland Segerstedt)

Aktuellt


Invändiga målnings-arbeten Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna sept 2020 - juni 2021.


Målning fönster Töre kyrka juni - juli 2021.


Invändiga målnings-arbeten Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna aug 2021 - juni 2022.